Nội dung nào sau đây là cơ sở để khẳng định phong trào cách mạng 1930-1931 ở

Xuất bản: 21/05/2024 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây là cơ sở để khẳng định phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những cơ sở để khẳng định phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là việc để lại bài học về giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích dân tộc và giai cấp.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X