Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách phát triển nông nghiệp dưới thời

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không thuộc chính sách phát triển nông nghiệp dưới thời Trần?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ban hành phép quân điền không thuộc chính sách phát triển nông nghiệp dưới thời Trần
Chính sách phát triển nông nghiệp dưới thời Trần bao gồm:
- Nhà Trần đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang, mở rộng diện tích, sản xuất thông qua việc cho phép quý tộc chiêu tập dân phiêu tán lập điền trang
- Tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển để đề phòng nước sông lên to, gọi là đê Đỉnh nhĩ
- Đặt chức Hà đê sứ trông coi việc đắp đê

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X