Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là nội dung lao động của nghề điện dân dụng là, lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện và vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X