Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?

Điền Chính Quốc |  02/08/2022 94

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Một trăm dặm dưới mặt đất

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?

TRẢ LỜI
Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là kể lại cảnh cậu bé A-xen khám phá ra bí mật của vùng biển Lin-đen-brốc.
XEM THÊM
Câu hỏi trắc nghiệm
Nội dung chính của đoạn trích Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?
Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
đáp án đúng: D

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X