Nội dung chính của đoạn trích?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 28/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nội dung chính của đoạn trích?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Con chó Bấc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nội dung chính của đoạn trích là miêu tả tình cảm của chó Bấc đối với ông chủ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X