Nội dung chính của đoạn chữ in nghiêng ở phía trên văn bản Một trăm dặm dưới mặt đất

Xuất bản: 02/08/2022 - Cập nhật: 02/08/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nội dung chính của đoạn chữ in nghiêng ở phía trên văn bản Một trăm dặm dưới mặt đất là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

C. Nội dung chính của đoạn chữ in nghiêng ở phía trên văn bản Một trăm dặm dưới mặt đất là giới thiệu khái quát tiểu thuyết Cuộc du hành vào lòng đất của Véc-nơ.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X