Nội dung biểu đạt của hai câu thơ mở đầu bài Thu hứng là gì?

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung biểu đạt của hai câu thơ mở đầu bài Thu hứng là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nội dung biểu đạt của hai câu thơ mở đầu bài Thu hứng là cảnh chiều thu buồn bã, ảm đạm.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X