Nội dung bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương là gì ?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương là gì ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X