Nhược điểm của mối ghép bằng hàn?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhược điểm của mối ghép bằng hàn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhược điểm của mối ghép bằng hàn là:

 • Dễ bị nứt
 • Giòn
 • Chịu lực kém
Nhắc lại lý thuyết:
Mối ghép bằng hàn là mối hàn không tháo được, khi hàn người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chi tiết lại với nhau, hoặc được kết dính với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác như thiếc hàn.
Tùy theo trạng thái nung nóng kim loại ở chỗ tiếp xúc ta có:
- Hàn nóng chảy: Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung nóng tới trạng thái chảy.
- Hàn áp lực: Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo sau đó dùng lực ép chúng kết dính lại với nhau.
- Hàn thiếc (Hàn mềm): Chi tiết được hàn ở thể rắn, thiếc hàn được nung nòng chảy làm dính kết kim loại với nhau.
Đặc điểm và ứng dụng
So với mối ghép bằng đinh tán thì mối ghép hàn được hình thành trong thời gian ngắn hơn, tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành (vì thời gian chuẩn bị ít) nhưng có nhược điểm là dễ bị nứt, giòn và chịu lực kém.
Mối ghép hàn dùng để tạo ra các loại khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, xe máy và ứng dụng trong công nghiệp điện tử.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là gì?

Đặc điểm mối ghép bằng đinh tán là:

 • Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn
 • Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao
 • Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối ghép động?


Đáp án: C
Vì các chi tiết không chuyển động tương đối với nhau thuộc mối ghép cố định.

Ứng dụng của mối ghép bằng hàn là:


Đáp án: C
Vì hàn tạo cả khung xe đạp và xe máy, làm khung giàn.

Mối ghép cố định chia làm mấy loại?

Mối ghép cố định chia làm 2 loại là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

 1. Mối ghép tháo được như ghép bằng bít, ren, then, chốt...
 2. Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn

Mối ghép không tháo được gồm mấy loại?


Đáp án: B
Đó là mối ghép bằng đinh tán và mối ghép bằng hàn.

Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán trong ngành nghề nào?

Ứng dụng mối ghép bằng đinh tán khi:

 • Vật liệu tấm ghép không được hàn hoặc khó hàn.
 • Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao (như nồi hơi).
 • Mối ghép phải chụi được lực lớn và chấn động mạnh..

Mối ghép cố định gồm mấy loại?


Đáp án: A
Đó là mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

Ưu điểm của mối ghép bằng hàn là:

Ưu điểm của mối ghép bằng hàn là được hình thành trong thời gian ngắn, tiết kiệm vật liệu và giảm giá thành.

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X