Những nhà ở thường bị ô nhiễm tiếng ồn khi ở gần:

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Những nhà ở thường bị ô nhiễm tiếng ồn khi ở gần:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X