Những mẩu đối thoại giữa các nhân vật có chung đặc điểm gì?

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Những mẩu đối thoại giữa các nhân vật có chung đặc điểm gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X