Những luận cứ nào không phù hợp với nội dung đề bài?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đọc đề bài sau và trả lời câu hỏi:

Có quan niệm cho rằng: "Thanh niên, học sinh thời nay phải biết nhuộm tóc, hút thuốc lá, uống rượu, vào các vũ trường... thế mới là cách sống "sành điệu" của tuổi trẻ thời hội nhập." Anh/chị hãy lập dàn ý và viết bài văn nghị luận bác bỏ quan niệm trên.
Những luận cứ nào không phù hợp với nội dung đề bài?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X