Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: con non khác hoàn toàn với con trưởng thành
Nhóm động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là: cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi
Ý A: không qua biến thái
Ý C: Biến thái không hoàn toàn
Ý D: châu chấu biến thái không hoàn toàn, ếch, muỗi biến thái hoàn toàn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X