Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có quan hệ với sự kiện lịch sử

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có quan hệ với sự kiện lịch sử nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Những địa danh: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình có quan hệ với sự kiện Khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930).

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X