Những cơ sở để khẳng định Mĩ khó có thể thiết lập được trật tự thế giới một cực

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những cơ sở để khẳng định Mĩ khó có thể thiết lập được trật tự thế giới một cực ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những cơ sở để khẳng định Mĩ khó có thể thiết lập được trật tự thế giới một cực là phạm vỉ ảnh hưởng của Mĩ sau Chiến tranh lạnh bị thu hẹp, Thế giới đã hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn và Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X