Những bài thơ nào sau đây cùng đề tài viết về Bác của nhà thơ Tố Hữu?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những bài thơ nào sau đây cùng đề tài viết về Bác của nhà thơ Tố Hữu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X