Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào: khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật, nhiệt dung riêng của chất làm nên vật
⇒ Đáp án D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X