Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các

Xuất bản: 30/05/2023 - Cập nhật: 30/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là của tổ chức nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo là của tổ chức Liên hợp quốc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X