Nhận xét nào dưới đây không đúng về chủ nghĩa tư bản trong thời kì 1945 - 1991?

Xuất bản: 22/03/2023 - Cập nhật: 22/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhận xét nào dưới đây không đúng về chủ nghĩa tư bản trong thời kì 1945 - 1991?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhận xét không đúng về chủ nghĩa tư bản trong thời kì 1945 - 1991: Chủ nghĩa tư bản là hệ thống duy nhất trên thế giới.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X