Nhận thức lịch sử là gì?

Xuất bản: 11/12/2023 - Cập nhật: 11/12/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nhận thức lịch sử là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhận thức lịch sử là những hiểu biết của con người về quá khứ, được tái hiện hoặc trình bày theo những cách khác nhau.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X