Nhận thức có mấy giai đoạn

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nhận thức có mấy giai đoạn

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhận thức có 2 giai đoạn:

+ Nhận thức cảm tính
+ Nhận thức lý tính

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X