Nhận định đúng về chất béo là

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nhận định đúng về chất béo là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận định đúng về chất béo là chất béo là trieste của glixerol và các axit béo no hoặc không no.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X