Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động quân đội tiến vào chinh phạt Đại Ngu để "phù Trần diệt Hồ"

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X