Nhà máy nhiệt điện nào dưới đây chạy bằng khí?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhà máy nhiệt điện nào dưới đây chạy bằng khí?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí là Phú Mỹ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X