Nguyên tắc của việc vận dụng, phối hợp và lựa chọn các phương pháp thuyết minh

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nguyên tắc của việc vận dụng, phối hợp và lựa chọn các phương pháp thuyết minh là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Chọn đáp án: D
Nguyên tắc của việc vận dụng, phối hợp và lựa chọn các phương pháp thuyết minh là: làm cho người đọc, người nghe dễ tiếp thu, làm nổi bật bản chất và đặc trưng của sự việc, hiện tượng, không xa rời mục đích thuyết minh.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X