Nguyên nhân của việc mắc lỗi diễn đạt ở câu Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Phạm Tiến

27/11/2020 67

Câu Hỏi:
Nguyên nhân của việc mắc lỗi diễn đạt ở câu "Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm,... đều là những nhà thơ trẻ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc" là gì ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X