Nguồn thủy sản có được để cung cấp cho thế giới chủ yếu do

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nguồn thủy sản có được để cung cấp cho thế giới chủ yếu do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguồn thủy sản có được để cung cấp cho thế giới chủ yếu do khai thác từ biển và đại dương.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X