Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhà máy nhiệt điện là nguồn điện gây ô nhiễm nhiều nhất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 9 mới nhất

X