Người ta dùng vật B kéo vật A (có khối lượng m_A = 10kg) chuyển động đều đi lên

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Người ta dùng vật B kéo vật A (có khối lượng ${m}_{A}$ = 10kg) chuyển động đều đi lên mặt phẳng nghiêng như hình bên. Biết CD = 4m, DE = 1m. Bỏ qua ma sát, vật B phải có khối lượng bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đáp án B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X