Người nghe thường bác bỏ những ý kiến như thế nào?

24/11/2020 261

Câu Hỏi:
Người nghe thường bác bỏ những ý kiến như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X