Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã

05/11/2020 335

Câu Hỏi:
Người Mỹ có câu ngạn ngữ vui “Nếu hoàn thiện được chiếc bẫy chuột thì trời đã tối” câu ngạn ngữ này muốn nói đến quan niệm nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm quản trị- marketing học mới nhất

X