Người mắc bệnh hoặc hội chứng nào sau đây là đột biến dạng thể ba?

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Người mắc bệnh hoặc hội chứng nào sau đây là đột biến dạng thể ba?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Người mắc bệnh hoặc hội chứng đột biến dạng thể ba là hội chứng Đao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X