Người kể chuyện là tôi trong các câu chuyện có phải là tác giả không?

Xuất bản: 13/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Người kể chuyện là "tôi" trong các câu chuyện có phải là tác giả không?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X