Ngoài ra còn có các yếu tố nào, đặc sắc về mặt nghệ thuật nào giúp tăng thêm sức

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ngoài ra còn có các yếu tố nào, đặc sắc về mặt nghệ thuật nào giúp tăng thêm sức thuyết phục cho bài viết?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các yếu tố, đặc sắc về mặt nghệ thuật giúp tăng thêm sức thuyết phục cho bài viết là: Sự hiểu biết sâu sắc của tác giả về vấn đề được đem ra bàn bạc, giọng văn truyền cảm, thể hiện lòng nhiệt tình của người viết và cách đặt vấn đề thông minh, sắc sảo

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X