Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 05/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nghề điện dân dụng hoạt động trong lĩnh vực sử dụng điện năng phục vụ Đời sống, Sinh hoạt và Lao động, sản xuất

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 9 mới nhất

X