Ngày 7 - 10 - 1917, Lê-nin bí mật rời nước nào về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngày 7 - 10 - 1917, Lê-nin bí mật rời nước nào về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X