Ngày 3/2 chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ khi nào ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ngày 3/2 chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ khi nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngày 3/2 chính thức trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng từ năm 1960

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X