Ngành giao thông vận tải trẻ tuổi, có tốc độ phát triển nhanh, sử dụng có hiệu

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ngành giao thông vận tải trẻ tuổi, có tốc độ phát triển nhanh, sử dụng có hiệu quả những thành tựu mới nhất của khoa học - kĩ thuật là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ngành giao thông vận tải trẻ tuổi, có tốc độ phát triển nhanh, sử dụng có hiệu quả những thành tựu mới nhất của khoa học - kĩ thuật là Hàng không

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là:

Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là đường sông do có nhiều kênh rạch chằng chịt.

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho giao thông vận tải biển có vị trí không thể thiếu được đối với Nhật Bản là do

Tất cả các phương án trên đầu là nguyên nhân làm cho giao thông vận tải biển có vị trí không thể thiếu được đối với Nhật Bản, tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là do sự phát triển của ngoại thương yêu cầu. Những ưu điểm của ngành giao thông vận tải biển đã đáp ứng được sự phát triển của ngoại thương.

Phát huy thế mạnh của vị trí địa lý nước ta trong hội nhập quốc tế là loại hình giao thông vận tải

Phát huy thế mạnh của vị trí địa lý nước ta trong hội nhập quốc tế là loại hình giao thông vận tải đường hàng không và đường biển.

Nguyên nhân chủ yếu nhất nào dưới đây làm cho giao thông vận tải biển có vị trí không thể thiếu được đối với Nhật Bản?

Tất cả các phương án trên đầu là nguyên nhân làm cho giao thông vận tải biển có vị trí không thể thiếu được đối với Nhật Bản, tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là do sự phát triển của ngoại thương yêu cầu. Những ưu điểm của ngành giao thông vận tải biển đã đáp ứng được sự phát triển của ngoại thương.

Trong tất cả các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt và đường sông thì:

Trong tất cả các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt và đường sông thì đường sắt có độ dài nhỏ nhất

Một trong những trở ngại lớn trong việc phát triển của ngành giao thông vận tải nước ta hiện nay là

Một trong những trở ngại lớn trong việc phát triển của ngành giao thông vận tải nước ta hiện nay là địa hình nhiều đồi núi

Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng hiện nay là do:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng hiện nay là do sự mở cửa, hội nhập và phát triển mạnh nền kinh tế thị trường

Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải

Thế mạnh của vị trí địa lí nước ta trong khu vực Đông Nam Á sẽ được phát huy cao độ nếu biết kết hợp xây dựng các loại hình giao thông vận tải đường hàng không và đường biển do vị trí nước ta nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế với nhiều cảng biển, sân bay quốc tế quan trọng

Những khó khăn chủ yếu làm tăng chi phí xây dựng và bảo dưỡng mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta là

Những khó khăn chủ yếu làm tăng chi phí xây dựng và bảo dưỡng mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta là địa hình nhiều đồi núi, khí hậu, dòng chảy phân hóa theo mùa

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X