Nếu bộ nguồn có các nguồn điện giống nhau được mắc n hàng (dãy), mỗi hàng có m

08/12/2020 95

Câu Hỏi:
Nếu bộ nguồn có các nguồn điện giống nhau được mắc n hàng (dãy), mỗi hàng có m nguồn mắc nối tiếp, thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn có giá trị là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X