Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu cho biết

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án A
Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi
1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X