Nấm đá là dạng địa hình được hình thành do tác động của nhân tố ngoại lực nào?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nấm đá là dạng địa hình được hình thành do tác động của nhân tố ngoại lực nào?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 12

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nấm đá là dạng địa hình được hình thành do tác động của nhân tố ngoại lực gió.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X