Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Năm 1949 gắn liền với sự kiện khối NATO được thành lập

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X