Năm 1863 ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

Xuất bản: 27/10/2021 - Cập nhật: 27/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Năm 1863 ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Năm 1863 ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do

A. Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp

B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp

C. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến

D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc

Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?

A. Khởi nghĩa Si-vô-tha

B. Khởi nghĩa Xa-van-na-khét

C. Khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-la-ven

D. Khởi nghĩa A-cha-Xoa và Pu-côm-bô

Sự kiện nào đánh dấu Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

A. Pháp sáp nhập Campuchia vào Liên bang Đông Dương

B. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm ra khỏi Campuchia

C. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhận quyền bảo hộ

D. Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu ở Campuchia đầu thế kỉ XX mà chính quyền thực dân đã tiến hành đàn áp đẫm máu với hơn 400 người chết là

A. Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Prâyveng

B. Phong trào chống bắt phu, bắt lính ở tỉnh Côngpông Chàm

C. Phong trào chống bắt phu, bắt lính đấu tranh vũ trang chống Pháp ở tỉnh Côngpông Chơnăng

D. Cuộc khỏi nghĩa chống Pháp của Phacađuốc

Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là

A. Khởi nghĩa của Acha Xoa

B. Khởi nghĩa của Pucômbô

C. Khởi nghĩa của Commađam

D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X