Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Năm 1861, nội chiến ở Mĩ bắt đầu diễn ra. Cuộc nội chiến bùng nổ giữa Chính phủ liên bang và tiểu bang phía Nam.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X