My younger sister will be ten on her next birthday.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Rewrite sentences without changing the meaning
My younger sister will be ten on her next birthday.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

ta thấy cuối câu có từ "next" nên câu chia thời tương lai đơn
Dịch: Em gái tôi sẽ 10 tuổi vào sinh nhật tới.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X