Muốn cho văn bản thuyết minh hấp dẫn, sinh động, người ta vận dụng thêm một số

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Muốn cho văn bản thuyết minh hấp dẫn, sinh động, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Muốn cho văn bản thuyết minh hấp dẫn, sinh động, người ta vận dụng thêm một số biện pháp nghệ thuật là kể chuyện, tự thuật.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X