Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 25/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố: điểm đặt, phương, chiều, độ lớn

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ?

A. Vì lực là đại lượng chỉ có độ lớn

B. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương.

C. Vì lực là đại lượng vừa có độ lớn vừa có phương và chiều.

D. Vì lực là đại lượng vừa có phương vừa có chiều.

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X