Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean là nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X