Mục đích thông báo, giải thích, nhận thức thích hợp cho loại văn bản nào?

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mục đích thông báo, giải thích, nhận thức thích hợp cho loại văn bản nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X