Mục đích chính của chính sách cái gậy lớn và ngoại giao đồng đô la của Mĩ đối

Xuất bản: 07/04/2023 - Cập nhật: 07/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mục đích chính của chính sách cái gậy lớn và ngoại giao đồng đô la của Mĩ đối với khu vực Mĩ la tinh là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mục đích chính của chính sách cái gậy lớn và ngoại giao đồng đô la của Mĩ đối với khu vực Mĩ la tinh là khống chế nền kinh tế của Mĩ la tinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X